Nyerj mozijegyet a Gyerekjáték(18) című film vetítésére!

2019.06.11. 11:48

Június 20-án érkezik a magyar mozikba az 1988-as slasher-klasszikus, a Gyerekjáték rebootja. A filmben ezúttal nem a természetfeletti, hanem a mesterséges intelligencia szabadítja el minden idők legfélelmetesebb játékbabáját, Chucky-t.  A filmben Karen (Aubrey Plaza), az egyedülálló anya megajándékozza kisfiát, Andyt (Gabriel Bateman) egy high-tech Buddi játékbabával, aki öntudatra ébred. Ha kíváncsi rá, hogyan válik gyilkológép egy ártatlannak vélt gyerekjátékból, játsszon, és nyerjen párosjegyet a film premier előtti vetítésére!

Forrás: Big Band Media Kft.

Az első Chucky-filmet 1988-ban mutatták be, és a Don Mancini forgatókönyvéből, Tom Holland rendezésében készült horror akkora siker lett, hogy azóta további hat Gyerekjáték-film és egy tévésorozat is készült az öntudatra ébredő gyilkos játékbaba ötletéből. A franchise most újabb ráncfelvarrást kapott: ezúttal nem a természetfeletti, hanem a 21. századi okos eszközök szabadítják ránk a gonoszt.

A rendezést a norvég Lars Klevbergre (Polaroid) bízták, producerei pedig az Az fölött is bábáskodó Seth Grahame-Smith és David Katzenberg. A film főbb szerepeiben 

Műfaj: amerikai horror 

Játékidő: 120 perc

Korhatár: 18 éven aluliak számára a megtekintése nagykorú felügyelete mellett ajánlott

Előzetes:

Ha szeretné megnézni a Gyerekjáték című filmet a premier előtti vetítésen, június 19-én a Lurdy házban, nem kell mást tennie, mint megválaszolni az alábbi kérdést, és a helyes választ a lakcímével együtt elküldeni a nyeremeny@life.hu  címre 2019 június 18-ig!  A levél tárgya "Gyerekjáték" legyen. Egy olvasó csak egy választ küldhet be.

Vetítés időpontja, helye: 2019. június 19. (szerda) 19:00, Lurdy Ház

Hogy hívják a főszereplő fiút?

A) Andy

B) Tom

C) Charlie 

Forrás: Big Band Media Kft.

A helyes megfejtést beküldők közül kb. 50 játékost sorsolunk ki, akiket mozipartnerükkel együtt meghívunk a Lurdy moziba június 19-én, 19 órakor kezdődő vetítésünkre. Az előadásra jegyet vásárolni nem lehet.

A játék egyfordulós, ideje: 2019. június 11. – június 18. 10:00 óra. A sorsolás 2019. június 18-án lesz.  A játékban a New Wave Media Group Zrt. munkatársai nem vehetnek részt, a nyerteseket e-mailben értesítjük. Amennyiben kérdés merült volna fel önben a játékkal kapcsolatban, írjon a nyeremeny@life.hu címre.  

Nyereményjáték szabályzat
1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a New Wave Media Group Zrt. ( 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12. ) cégjegyzékszáma: 01-10-044389) által üzemeltetett aktiv.life.hu weboldalon megjelenő „Gyerekjáték" nyereményjátékra ("Nyereményjáték"), amelynek szervezője a New Wave Media Group Zrt.. (a továbbiakban: "Szervező").
2. A játékban való részvételhez az alábbi kérdésre kell helyesen válaszolni, és a megfejtést az nyeremeny@life.hu e-mail címre elküldeni. A Nyereményjáték 2019.06.11-től 2019.06.18. 10.00-ig tart. A kérdésre e-mailben választ küldő személy ("Játékos") az e-mail küldésével magára nézve kötelezőnek ismeri el a Nyereményjáték Szabályzatot. A Nyereményjáték időtartamán kívül küldött megfejtés elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt.
3. A Nyereményjáték nyereményét a Big Bang Media Kft. (1092, Budapest, Ráday utca 51.) ajánlotta fel, amely az alábbi: 50 db páros mozijegy a Gyerekjáték című film vetítésére. A sorsolás időpontja és helyszíne: 2019. junius 17. 12:00, New Wave Media Group Zrt., 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.
4. A Nyereményjátékban részt vehet minden internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, valamint magyarországi mobilhívószámmal rendelkezik. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
- a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.)
5. A Szervező a nyereményt a megfelelő választ elküldő Játékosok között sorsolja. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek a Szervező hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz.
6. A Szervező a nyeremény darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol. A nyerteseken túl továbbá a nyeremény darabszámával megegyező számú további pótnyertes kerül kisorsolásra, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes 2 napon belül nem elérhető illetve nem értesíthető, vagy bármely más okból, pl. jelen Nyereményjáték Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.).
7. A nyertest a Szervező ügyfélszolgálatának munkatársai e-mailben értesítik. Az értesítés során a nyertes a beazonosíthatóság illetve a nyeremény átvétele érdekében a következő adatait köteles megadni, ellenkező esetben a Szervező a nyereményt nem tudja átadni: név, lakcím, személyi igazolvány szám.
8. A Nyeremény Felajánló a nyereményt a nyertessel egyeztetett időpontban és helyszínen adja át. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező a aktiv.life.hu weboldalon közölje, mint a Nyereményjáték nyertesét.
9. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy:
- megadott adatai (név, e-mail cím, mobilszám, illetve a nyertes esetén lakcím és személyi igazolvány szám is) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Nyereményjátékban való részvétel, a nyeremények kisorsolása, a nyertes értesítése és a reklamációk kezelése céljából;
- amennyiben nyertes, úgy a név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremény kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező kezelje, illetve átadja a Nyeremény Felajánlónak illetve a Magyar Posta Zrt.-nek (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.).
A Játékos személyes adatainak kezelésére egyebekben a Szervező adatkezelési szabályzata irányadó, amely itt elérhető.
10. A helytelen válasz megadásáért, név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
11. Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos panaszok kezelésére ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetőségei:
telefonszám: (06-1) 371 3497
e-mail cím: info@life.hu
PR cikk